nsan Kaynaklar

OTOKAM OTOMOTV olarak insan kaynaklar misyonumuz deiime açk, kendisini gelitirebilen, irket hedeflerini ve süreçlerini uygulamaya geçirebilecek yetkinlikte çalanlar bünyesine katarak ve bu çalanlarn görevleri dorultusunda bu yetkinliklerini gelitirerek irketin rekabet gücünü arttrmaktr


• Gücü Temini
• e Uyumlandrma Süreci
• Çalan Memnuniyeti
• Performans Deerlendirmeleri
• Çalan Katlm Sistemi
• Çalanlarn Eitimi Süreci
olarak yürütülmektedir. 

 

 

 

 

Bavuru formunu doldurmak iin tklaynz