rnlerimiz
.con RNLERMZ
.con Roll Krkler
.con Metalli Krkler
.con Amerikan Tip Krkler
.con Kabin Krkleri
.con Koltuk Krkleri
.con Katl Krkler
.con zel retim Krkler
.con Metal Pistonlar
.con Plastik Pistonlar
.con Binek Ara Kr


Amerikan Tip Krkler

Amerikan Tip Körükler

Roll Metalli Körükler arlkl olarak treyler grubu araçlar ve çekicilerde kullanlan tiplerdir. Roll Metalli Körükler baz otobüs modellerinde de kullanlmaktadrlar. Ayrca üçüncü dingil körüü veya kaldrma körüü olarak kullanlmaktadrlar.

Bu körük tipinde körüün aseye balantsn körüe kapatlan bir pleyt sac salar. Aksa balant noktasnda ise pistona balant, körüe vulkanize edilmi bir alt tasya da bamsz bir germe sac ile yaplmaktadr. Bu ürünlerde silindirik veya konik olarak üretilirler. Metalsiz körüklere oranla (pleyt sac kapatlmayan körüklere kyasla) ar tamaclkta kullanlrlar. Körük bana tama kuvveti, 4,5 tona kadar yükselebilmektedir. Ayrca çalma yükseklii olarak da 700 mm'ye kadar kullanlabilirler.

Özel hamur karmlar ile üretilen bu ürünler de düük (-40°C) ve yüksek (70°C) scaklklarda da fonksiyonel olarak görevlerini yerine getirebilirler. Deiik kaldrma kuvvetleri, çalma basnçlar, konstrüksiyon yükseklik ve çaplar ve frekanslarna sahip roll metalli ürünler mevcuttur 

  

Bu Gruptaki Tm rnler